Teated (Kutsekomisjon)

Kutsekomisjoni koosseis:

 

1. Tööandjate esindajad:

Juhan Anvelt (Norcar BSB Eesti AS)

Allan Märk (Norma AS)

 

2. Töötajate-spetsialistide esindajad:

Jüri Riives (IMECC OÜ)

Liina Sutt (KOO-MET OÜ)

 

3. Koolitajate esindajad:

Tauno Otto (Tallinna Tehnikaülikool)

Eduard Brindfeldt (Tallinna Tööstushariduskeskus)

Karl Seegel (Tallinna Tehnikakõrgkool)

 

4. Muud osapooled (näit. tarbija-, järelevalve-, kliendi-, riigi esindajad jne.):

Tõnu Lelumees (MTÜ Eesti Masinatööstuse Liit).

 
Copyright 2009 Koo-Met