PDF Print E-mail

Tehnika, tootmise ja töötlemise kutsestandardid

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning esitatakse kompetentsusnõuded (vt Kutseseadus).
Tehnika, tootmise ja töötlemise kutsestandardid

Kutse andmine toimub järgmiste kutsete ja osakutsete alal (vt link).

Enam infot vt Kutsekoja leheküljelt: www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/ 
 
Copyright 2009 Koo-Met