PDF Print E-mail

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Kutsesüsteemi eesmärk, üldised põhimõtted, osad jms info on toodud Kutsekoja koduleheküljel.

 
Copyright 2009 Koo-Met