PDF Print E-mail

Kutse taotlemisel peavad taotlejad esitama kutse andjale järgmised dokumendid:
1) CV (vorm saadaval kutse andja kodulehel)

2) Sooviavaldus koos lisadokumentidega (avalduse vorm koos lisatavate dokumentide loeteluga saadaval kutse andja kodulehel)

 

Dokumendid esitada vähemalt 3 nädalat enne kutseeksami toimumise aega kutse andjale (vt kontaktid).

 
Copyright 2009 Koo-Met