PDF Print E-mail

Kutse esmakordsel taotlemisel peavad taotlejad esitama kutse andjale järgmised dokumendid:
1) avaldus (vorm saadaval kutse andja kodulehel)
2) CV (vorm saadaval kutse andja kodulehel)
3) isikut tõendava dokumendi koopia
4) (erialast) haridust tõendava dokumendi koopia/ kutsekooli lõpetajatel tõend täismahus õppekava läbimise kohta
5) täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopiad (olemasolul)
6) maksekorralduse koopia
7) kutsealase tegevuse kirjeldus ehk töömapp (ainult kutse taastõendamisel)

Kutse taastõendamise puhul peavad kõikide punktides 5.5 ja 5.6 loetletud kutsete ja osakutsete taotlejad esitama kutse andjale järgmised dokumendid:
1) avaldus (vorm saadaval kutse andja kodulehel)
2) CV (vorm saadaval kutse andja kodulehel)
3) olemasolev kutsetunnistuse koopia (mida taastõendatakse)
4) täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopia(d)
5) kutsealase tegevuse kirjeldus ehk töömapp (koond tunnistuse kehtivusaja jooksul tehtud töödest, nt fotod, kirj

 
Copyright 2009 Koo-Met