PDF Print E-mail

KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED

A: Alljärgnevate kutsete ja osakutsete:

- Keevitaja, tase 3

- Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase  3

ja osakutsete:

- Käsikaarkeevitaja, tase 3

- Poolautomaatkeevitaja, tase 3

- Freesija, tase 3

- Treial. Tase 3

- Lihvija, tase 3

esmakordsel taotlemisel eeldatakse kutse või osakutse taotlejatelt vähemalt 2-aastase erialase töökogemuse olemasolu viimase 5 aasta jooksul enne taotlemise kuupäeva.

Kutsekooli lõpetamise korral on kutseeksamile pääsemise eelduseks läbitud täismahus õppekava.

 

B: Alljärgnevate kutsete ja osakutsete:

- APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4

- Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4

- Mehhatroonik, tase 4

ja osakutsete:

- Lehtmetalli APJ vesilõikepinkide operaator, tase 4

- Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator, tase 4

- Lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator, tase 4

- Lehtmetalli APJ lehetöötlemiskeskuste operaator, tase 4

- Lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator, tase 4

- Lehtmetalli APJ plastse deformeerimise seadmete operaator, tase 4

esmakordsel taotlemisel eeldatakse kutse või osakutse taotlejatelt vähemalt keskharidust ja vähemalt 2-aastase erialase töökogemuse olemasolu viimase 5 aasta jooksul enne taotluse esitamise kuupäeva.

Kutsekooli lõpetamise korral on kutseeksamile pääsemise eelduseks läbitud täismahus õppekava.

 

C:  Alljärgnevate kutsete ja osakutsete:

- APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5

- Keevitaja, tase 4

- Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5

- Mehhatroonik-tehnik, tase 5

ja osakutsete:

- Käsikaarkeevitaja, tase 4

- Poolautomaatkeevitaja, tase 4

- TIG-keevitaja, tase 4

esmakordsel taotlemisel on kutse taotlemiseks kehtestatud kohustuslikud eeltingimused:

1. Tervikkutse taotlejalt eeldatakse:

1) Erialase hariduse olemasolu;

2) Erialast töökogemust vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul;

3) Vähemalt ühe erialase täiendkoolituse läbimist viimase 5 aasta jooksul.

2. Osakutse taotlejalt eeldatakse:

1) Erialase hariduse või erialase täiendkoolituse olemasolu;

2) Erialast töökogemust vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul.

3. Kutsekooli lõpetamise korral on Keevitaja, tase 4 kutse ja sellega seotud osakutsete puhul kutseeksamile pääsemise eelduseks läbitud täismahus õppekava.

 

Kõikidele punktides A, B ja C loetletud kutsetele ja osakutsetele kehtivad kutse taastõendamisel järgmised kohustuslikud eeltingimused:

1. Taotlejale on eelnevalt väljastatud taastõendava kutse või osakutse kutsetunnistus, mille kehtivusaja lõppemisest ei ole taastõendamise hetkeks möödas rohkem kui 1 aasta;

2. Taotleja on teinud erialast tööd vähemalt poole (2,5a) kutsetunnistuse või osakutsetunnistuse kehtivusaja jooksul.

 
Copyright 2009 Koo-Met