PDF Print E-mail

Eesti kvalifikatsiooniraamistik (EKR):

EKR
Tase 1
EKR
Tase 2
EKR
Tase 3
EKR
Tase 4
EKR
Tase 5
EKR
Tase 6
EKR
Tase 7
EKR
Tase 8
Üldhariduse
kvalifikatsioonid
Kutsehariduse
kvalifikatsioonid
Kutsekvalifikatsioonid
e. KUTSED
Kõrghariduse
kvalifikatsioonid
1
2
3
4
5
6
7
8


8-tasemeline kutsekvalifikatsiooniraamistik sätestati 2008.a uue kutseseadusega.

Eestis kehtib kõikehõlmav kvalifikatsiooniraamistik, mis koosneb neljast alamraamistikust, millel on eraldi tasemekirjeldused.

 

 

 
Copyright 2009 Koo-Met