PDF Print E-mail

Firmast:

KOO-MET OÜ on asutatud 2003 aastal eesmärgiga aidata tõsta masina-, metalli- ja aparaaditööstuse valdkonna 
spetsialistide kompetentsitaset.

Masina-, metalli ja aparaaditööstuse Kutsenõukogu otsusega nr 7, 26.11.2013 on KOO-MET OÜ kutse andja 
metalli töötlemise ja metallitoodete tootmise kutseala kutsetele.

Ettevõtte põhitegevusalad on alljärgnevad:
-	Koostöö kutseõppeasutustega ja kutseeksamikeskustega;
-	Kutse andmise protsessi korraldamine ja kutsete andmine;
-	Kutseeksamite organiseerimine;
-	Kutsetunnistuste registreerimise korraldamine;
-	Täienduskoolituste korraldamine kestvusega kuni 6 kuud;
-	Seminaride korraldamine;
-	Konsultatsioonid põhikirjalistel tegevusaladel.

 

 
Copyright 2009 Koo-Met